Advies & (project)management op het gebied van infrastructuur

| 06 - 27 01 26 40 | Volg Haever! via Twitter | Volg Haever! via Linkedin |

 Advies & (project)management op het gebied van infrastructuur

Wie zijn wij?


We zijn een netwerkorganisatie. De sturing van het bureau ligt bij Rob Limbourg, David van Hasselt en Age Frank Beuving. Opdrachten vullen we in met eigen collega’s en/of professionals uit ons landelijke netwerk. De collega’s waarmee we samenwerken hebben ervaring bij meerdere partijen uit de bouwkolom. Daarmee spreken we de taal van die partijen en zijn we in staat om te verbinden.

De BBf's - Best Business Friends - van HAEVER!
De BBF’s – Best Business Friends – van HAEVER!
HAEVER! vervult advieswerkzaamheden en projectmanagement vanuit gedegen vakkennis en relevante ervaring bij- en met alle partijen uit de bouwkolom. Die ervaring hebben we opgedaan in de planstudie, voorbereiding, organisatie, contractering en realisatie van projecten.
Voor elke uitdagende klantvraag binnen “ons werkveld” pogen wij een gerichte aanpak te bieden. Kom maar op met uw vraag!

David van Hasselt

David van Hasselt heeft veel ervaring als adviseur en projectmanager van complexe (infrastructuur)projecten. Door zijn multidisciplinaire opleiding Civieltechnische bestuurskunde (“het civieltechnisch object in haar politiek-/bestuurlijke omgeving”) is hij in staat om integrale vraagstukken te doorgronden en daar adequaat leiding aan te geven. David is een veelzijdig projectmanager en heeft kennis en ervaring met de planstudie-, voorbereidings-, contracterings- en uitvoeringsfase van projecten.

David van Hasselt

Die ervaring heeft hij opgedaan bij publieke opdrachtgevers (Rijks-, regionaal-, functioneel- en lokaal niveau) en bij private opdrachtgevers (bij een adviesbureau, ingenieursbureaus en aannemers/bouwpartijen). Daarmee is David in staat om een taal te spreken die voor alle partijen in de bouwkolom en de (bestuurlijke) omgeving begrijpbaar is, snapt “de vraag achter de vraag” en kan hij leiding geven aan verschillende OG/ON-relaties

De kracht van David ligt bij complexe projecten met een stevige ontwikkelopgaaf. Vanuit een resultaatgerichte attitude gaat hij met de relevante stakeholders op zoek naar de kern van de opgaaf, ontwerpt de projectaanpak en zorgt voor een gezamenlijke focus.

Voorbeelden van dergelijke succesvolle benaderingen zijn adviesopdrachten waarbij David de procesarchitectuur/vervlechtingsmodel heeft ontworpen voor de projecten A4 Delft-Schiedam, de DBFM(O) Marktbenadering van Doortrekking A15, planstudie & aanbesteding van het DBFM-project A12 Ede-Grijsoord en de A1 Apeldoorn-Azelo. Daarnaast heeft hij als Projectmanager/Gedelegeerd opdrachtgever leiding gegeven aan onder meer Gebiedsontwikkeling Schiphol Lijnden, RW35 Wierden-Almelo, Benuttingsprojecten ZSM I & II Rijkswaterstaat Oost Nederland en Spoedaanpak wegverbreding Zuid Oost Nederland. Als plaatsvervangend Alliantiemanager/COO gaf hij leiding aan de alliantieteams (samenwerking Rijk/Provincie/Gemeente/Prorail) van de projecten A6/A7 Knoopput Joure en N31 Traverse Harlingen.

Projecten realiseren is mensenwerk. Die mens en de samenwerking staat daarbij altijd centraal. In de rol van Contractmanager kan je daar in het echie mooi sturing aan geven. David mocht dit onder meer ervaren op de projecten Doortrekking A15/ViA15 (planfase) en N31 Traverse Harlingen (realisatiefase).
In de rol van strategisch adviseur en trainer/coach vervulde David opdrachten bij onder meer Kadaster, Engie Infra & Mobility, Liandon, Van Gelder en waterschap De Stichtse Rijnlanden. Kern van die opdrachten is veelal gericht op het duurzaam ontwikkelen van organisaties op strategische koers, positie en/of marktpotentieel.

Het mooiste aan zijn werk vindt David dat “klanten tevreden zijn, ons als HAEVER! benaderen voor vervolgopdrachten en dat we als bureau steeds een volgende stap kunnen zetten naar gestage groei.”


Bekijk David van Hasselt's profiel op LinkedIn


Rob Limbourg

Rob Limbourg heeft een civieltechnische achtergrond (TU Delft). Zijn (voor)opleidingen variëren van pragmatische- tot theoretische scholing. Hierdoor is Rob goed in staat om in complexe situaties een gedegen analyse te maken met een passende “hands-on” aanpak als vervolg. Rob heeft veel ervaring op het gebied van Design & Construct-contracten in de infrastructuur (weg- en railinfra). Hij is thuis in de geïntegreerde- en multidisciplinaire contracten (UAV GC) en heeft ervaring met de systeemgerichte contractbeheersing.

In vele infratenders en projecten heeft Rob leiding gegeven aan ontwerpteams, teams werkvoorbereiding en bedrijfsbureau. Daarnaast is Rob bezig geweest met de ontwikkeling en implementatie van Systems Engineering en diverse technische processen van ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie tot en met Aflevering/ Ingebruikname en Oplevering.

Rob Limbourg

Als proces-/ project- en contractmanager is Rob betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw- en bedrijfsterreinen; van initiatieffase tot en met realisatiefase. Hij kent het “klappen van de zweep” in elke projectfase.
Als afdelingshoofd projectmanagement is Rob onder andere bezig geweest met de implementatie van projectmatig werken en de ontwikkeling van projectmanagement tools.

Rob is een breed georiënteerde adviseur/ projectmanager die houdt van een pragmatische aanpak en hands-on mentaliteit. Hij heeft zowel ervaring bij bouwbedrijven/ aannemers/ aannemers-combinaties, adviesbureaus, ingenieursbureaus en diverse andere opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat en projectontwikkelaars. Door zijn helikopterview en pragmatische aanpak zoekt hij graag de uitdagingen en de passende oplossingen. Hij geeft graag leiding aan (project)teams die zich bezig houden met complexe multidisciplinaire, integrale vraagstukken.

Rob hecht veel waarde aan open- en transparante communicatie en hij heeft een goed gevoel voor de diverse verhoudingen in zijn werkomgeving.
Hij is een teamplayer die enerzijds flexibel is ingesteld en anderzijds resultaatgericht en doortastend te werk gaat. Aanpakken!Bekijk Rob Limbourg's profiel op LinkedIn


Age Frank Beuving

Age Frank Beuving heeft als contract- en projectmanager veel ervaring opgedaan met complexe infrastructurele werken en deze in de bestuurlijke context een plek weten te geven. Met zijn studie bij IAH Larenstein heeft hij een brede achtergrond meegekregen en heeft ook oog voor de praktische kant van de opgave. Age is een ervaren en veelzijdig projectmanager die zich het project en de opgave snel eigen maakt. Daarbij heeft hij de laatste jaren veel kennis opgedaan in de voorbereidings-, contracterings- en realisatiefase van projecten.

Age heeft ervaring bij de publieke opdrachtgevers (Rijk, provincie en gemeente) als ook aan de private kant (ingenieurswereld). Daarbij is verbinden van partijen één van de belangrijke krachten waar hij gebruik van maakt. Zo heeft hij als publiek opdrachtgever altijd intensief gewerkt aan een goede relatie mat de markt. Dit heeft geresulteerd in mooie resultaten en het boekje “Hullie & Zullie en de infrastructuur van het samenwerken”. Age heeft veel geïnvesteerd in het samenbrengen van publieke opdrachtgevers. Voorbeelden zijn het mede vormgeven van de alliantie(overeenkomst) Rijkswaterstaat – ProRail als ook het vormen van de bestuurlijke allianties in Friesland tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.

Age Frank Beuving

De kracht van Age zit in het verbinden van organisaties, maar zeker ook de mensen. Daarbij overziet hij snel wat de opgave is die er ligt en brengt dit terug naar overzichtelijke en praktische opgaven voor de mensen om hem heen. Daarbij weet hij focus aan te brengen in het project, waarbij er ook aandacht is voor de (interne en externe) omgeving. Met zijn resultaatgerichtheid en drive worden projecten verder gebracht en de betrokkenen enthousiast gemaakt.

Age heeft veel ervaring opgedaan met Design en Construct contracten, maar ook het koppelen van de onderhoudscomponent is niet vreemd voor hem. Daarbij heeft hij gewerkt met systeemgerichte contractbeheersing (SCB), werkt hij met geïntegreerde contracten (UAV-GC) en zal hij op zoek gaan naar de ‘best for project’ invulling daarvan.

Projecten die hij de laatste jaren met bovenstaande insteek heeft gedaan zijn de A2 Rondweg Den Bosch, de N31 Haak om Leeuwarden, de N31 Traverse Harlingen en A6/A7 Knooppunt Joure. Daarnaast is Age trekker van het programma VrijBaan in Leeuwarden geweest en verantwoordelijk voor het vormen van twee bestuurlijke allianties (gedeeld opdrachtgeverschap) in het noorden. Het spoor is ook niet vreemd voor hem en dat is toegepast bij de Haak om Leeuwarden en de Traverse Harlingen. In de jaren daarvoor is een intensieve bijdrage geleverd aan de Betuweroute, de Hanzelijn en een aantal kleinere spooronderdoorgangen.

Age is gedreven en resultaatgericht en is daarbij in verbinding met z’n mensen en omgeving. Hij is analytisch sterk, is op zoek naar kansen en maakt de opgave graag ‘simpel’. Dus samen op weg naar een mooi resultaat!


Bekijk Age Frank Beuving's profiel op LinkedIn


Jeroen Zuurveld

Jeroen Zuurveld heeft een academische opleiding afgerond op het gebied van de civiele techniek. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Rijkswaterstaat en heeft als projectingenieur en projectleider ervaring opgedaan in complexe infrastructurele (natte) projecten, waaronder de Maaswerken. Binnen dit project raakte Jeroen al in een vroeg stadium betrokken bij het functioneel specificeren (systems engineering) en innovatieve contractvormen (D&C).

Jeroen Zuurveld

Door zijn enthousiasme voor innovatieve contractvormen heeft Jeroen zich hierin verder ontwikkeld. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van inkoop(strategieën), geïntegreerde contracten (D&C), aanbestedingen en bouw juridisch advies voor rijks- en provinciale overheden. Het opstellen van selectie- en inschrijvingsdocumenten, basisovereenkomsten, vraagspecificaties (deel 1 en 2), annexen en wijzigingsovereenkomsten behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast heeft hij ervaring met het opstellen van contractbeheersplannen en toets strategieën (risico gestuurd).

Jeroen is een sociaal en gedreven persoon en weet anderen te enthousiasmeren. Hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden en de nodige sensitiviteit waardoor hij zijn gesprekspartner altijd met respect benadert. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen en overziet de gevolgen van keuzes die gemaakt worden. Jeroen woont (samen) in Utrecht en is fan van NAC Breda.

Recent heeft Jeroen als assistent contractmanager en specialist geïntegreerde contracten de contractvoorbereiding en aanbesteding van de N31 Traverse Harlingen en A6/A7 Knooppunt Joure gerealiseerd. Momenteel is Jeroen onder meer werkzaam als contractmanager en toetscoördinator in de realisatiefase van het project N31 Traverse Harlingen. Jeroen is inzetbaar als contractmanager en als senior adviseur inkoop en contracteren.


Bekijk Jeroen Zuurveld's profiel op LinkedIn


Esther Horstink

Esther Horstink heeft vele jaren ervaring als projectondersteuner op diverse complexe infrastructurele projecten bij de publieke overheid. Ze heeft in veel verschillende teams gewerkt en is daar vaak ‘de spin in het web’ ontzorgt de projectteamleden. Haar kracht is haar betrokkenheid en interesse in de projecten waar ze werkzaam voor is en de mensen waar ze mee werkt. Hierdoor is zij goed op de hoogte van wat er speelt en heeft ze aan een half woord genoeg. Daarnaast maakt Esther zich de omgeving waar ze werkt snel eigen en vindt makkelijk haar weg.

Esther Horstink

Esther is de afgelopen jaren op veel verschillende werken actief geweest en heeft daar haar steentje bijgedragen. Voorbeelden daarvan zijn de Spoedaanpak Wegverbreding A1/A50, Aanleg Spitsstroken A12 Veenendaal-Ede en het Programma ZSM II. Hier heeft ze als projectondersteuner een belangrijke rol gehad in het reilen en zeilen binnen de teams en het organiseren van de bijeenkomsten.

Naast haar rol als projectondersteuner is Esther ook werkzaam als adviseur Risicomanagement binnen het Programma KRW NURG voor Rijkswaterstaat Oost Nederland. Daarbij ook bezig om op basis van systeemgerichte contractbeheersing de koppeling te leggen tussen de risico’s en de uit te voeren toetsmix. Verder is Esther als SAP-deskundige actief op projecten.

Binnen HAEVER! is Esther als officemanager de spin in het web voor het bedrijf en de collega’s.


Bekijk Esther Horstink's profiel op LinkedIn

  • Laatste Nieuws!

  • HAEVER! Tweets